Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 345


 


Dyrektor ZSP Nr 2 Krystyna Ożyńska

przyjmuje interesantów:

wtorek 15.00 - 17.00


Zastępca dyrektora ds. przedszkola

Ewa Czarnecka

rodziców przyjmuje:

wtorek - 8.00 - 9.00

czwartek - 16.00 - 17.00


Telefon do przedszkola - 664 87 58

telefony wewnętrzne:    z-ca dyrektora - 21

                               dyżurka - 22

                                  intendent - 23


Organizacja pracy

Zgodnie z "Zasadami organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014"  ( Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy )

przedszkole jest czynne w godz. 7.00 - 17.00

Bardzo prosimy, aby dzieci były przyprowadzane NAJPÓŹNIEJ do godz. 8.25

W Przedszkolu są 4 grupy:

Gr. I 3-latki "Pszczółki"                                                        Gr. II 4-latki "Motylki"

                                                       

                                                                           Gr. II 5-latki "Rybki"                              Gr.IV 5-latki "Marynarze"                                                                                        

                                                                                                                       


Czeka na Was uśmiechnięty, wykwalifikowany personel.

 

Cała przedszkolna społeczność z dużym zaangażowaniem wspomaga rozwój każdego dziecka, także tego z dysfunkcjami psychofizycznymi.

Każde dziecko może liczyć na pomoc nauczyciela.

 

Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, wszyscy dbają o bezpieczeństwo i radosną atmosferę w placówce.

Nasze dzieci uczą się i bawią w estetycznych, kolorowych salach, wśród atrakcyjnych zabawek, gier.

 

Wiedza i umiejętności, które dzieci zdobywają, dostosowane są do ich możliwości, wieku rozwojowego i emocjonalnego.

Korzystają z pomocy dydaktycznych na europejskim poziomie, zgodnie z założeniami programu edukacji przedszkolnej.

 

Do dyspozycji mamy dużą salę rekreacyjną i bezpiecznie wyposażony ogród.

Na każde dziecko czeka:

- specjalista: logopeda, pedagog specjalny, psycholog,

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Wszystko to osiągamy poprzez:

 

- zabawę, pracę i ruch w czterech grupach wiekowych dla dzieci od 3 do 5 lat,

- zajęcia dodatkowe,

- imprezy okolicznościowe,

- atrakcje, niespodzianki,

- koncerty muzyczne i teatrzyki organizowane przez aktorów scen warszawskich,

- wycieczki krajoznawcze,

- konkursy, udział w zawodach sportowych,

- mądrą współpracę z rodzicamiPOWRÓT