Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 345


 


Dyrektor ZSP Nr 2

Krystyna Ożyńska

przyjmuje interesantów:

poniedziałek 15.00 - 17.00


Wicedyrektor ds. przedszkola 

i klas "o"

Ewa Czarnecka

rodziców przyjmuje:

czwartek - 15.30 - 17.00 

lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się

Telefon do przedszkola - 664 87 58 wew. 22

lub 664-92-46Organizacja pracy

Zgodnie z "Zasadami organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014"  ( Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy )

przedszkole jest czynne w godz. 7.00 - 17.00

Bardzo prosimy, aby dzieci były przyprowadzane NAJPÓŹNIEJ do godz. 8.25

Grupa I pracuje 8:00 – 16:40                          Grupa II pracuje 7:00 – 16:30

Grupa III pracuje 7:30 – 16:00                        Grupa IV pracuje 8:00 – 17:00 

Dyżur poranny:

od godz. 7:00 – 8:00 dzieci z całego przedszkola zbierają się w gr. II,

Dyżur popołudniowy: pełni  gr. IV do godz. 17:00.

Dzieci z pozostałych grup przechodzą do grupy IV po zakończeniu pracy nauczyciela grupy własnej.

                                                                                                    

Czeka na Was uśmiechnięty, wykwalifikowany personel.

 

Cała przedszkolna społeczność z dużym zaangażowaniem wspomaga rozwój każdego dziecka, także tego z dysfunkcjami psychofizycznymi.

Każde dziecko może liczyć na pomoc nauczyciela.

 

Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, wszyscy dbają o bezpieczeństwo i radosną atmosferę w placówce.

Nasze dzieci uczą się i bawią w estetycznych, kolorowych salach, wśród atrakcyjnych zabawek, gier.

 

Wiedza i umiejętności, które dzieci zdobywają, dostosowane są do ich możliwości, wieku rozwojowego i emocjonalnego.

Korzystają z pomocy dydaktycznych na europejskim poziomie, zgodnie z założeniami programu edukacji przedszkolnej.

 

Do dyspozycji mamy dużą salę rekreacyjną i bezpiecznie wyposażony ogród.

Na każde dziecko czeka:

- specjalista: logopeda, pedagog specjalny, psycholog,

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Wszystko to osiągamy poprzez:

 

- zabawę, pracę i ruch w czterech grupach wiekowych dla dzieci od 3 do 5 lat,

- zajęcia dodatkowe,

- imprezy okolicznościowe,

- atrakcje, niespodzianki,

- koncerty muzyczne i teatrzyki organizowane przez aktorów scen warszawskich,

- wycieczki krajoznawcze,

- konkursy, udział w zawodach sportowych,

- mądrą współpracę z rodzicamiPOWRÓT